9 March 2024

Piazza d’armi Monte Ceneri Postazione Radio Monte Ceneri Sbarramento Monte Ceneri

Callsign: HB9WCA/p
References:
Sbarramento Monte Ceneri / WCA-HB0916 – DCS-TI081- JN46KD – Map
Postazione Radio Monte Ceneri / WCA HB-00912 – DCS-TI077- JN46KD – Map
Piazza d’armi Monte Ceneri / WCA HB-00911  – DCS-TI076 – JN46KD – Map
Operators: Claudio HB9EFJ Mauro HB9FBG & Claudio HB9OAU
LOG to Award Managers and in QRZ/Clublog/eQSL
Torna in alto